Privacyreglement MKB Budgetbeheer BV

MKB Budgetbeheer BV respecteert de privacy van een ieder van wie persoonsgegevens door MKB Budgetbeheer BV worden verwerkt. De persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorg verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens/AVG.

Bewaren persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden door MKB Budgetbeheer BV bewaard voor zolang dat gelet op de doeleinden waarvoor zij zijn verkregen, noodzakelijk is.

Delen van persoonsgegevens met derden

MKB Budgetbeheer BV verstrekt de persoonsgegevens niet aan derden zonder toestemming van betreffende persoon. Zij verstrekt deze uitsluitend met toestemming indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Beveiliging persoonsgegevens

MKB Budgetbeheer BV neemt de bescherming van de persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Contact

Voor vragen over de privacyverklaring en/of het privacybeleid van MKB Budgetbeheer BV kan deze gericht worden aan: MKB Budgetbeheer BV, Hessenweg 180, 3731 JN De Bilt of per e-mail info@mkbbudgetbeheer.nl.
De Bilt, september 2020